Hyvää itsenäisyyttä! itsenäisyys on kaiken toimintamme perustassa. Mikäli toimijan itsenäisyys viedään, niin koko toiminnan mieli ja tarkoitus häipyy. Tämä lainalaisuus on hyvin tiedossa, mutta käytännössä huonosti ymmärretty, vaikka taloudellisetkin tulokset...