Valitse sivu

Yhteisöllisyydellä ja osallisuudella työhyvinvointia ja tuottavuutta

Etusivu

Lisätietoa hankkeesta

 

Hankkeessa uudistetaan ja kehitetään sote-alan yritysten toimintakulttuuria kohti osallistavuutta, yhteisöllisyyttä ja tiimitoimintaa. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan toimintakäytäntöjä, joiden tavoitteena on osallistaa ja sitouttaa työntekijät oman työn kehittämiseen. Toimintamallissa keskeistä on lähiesimiehen ohjauksellinen ja valmentava ote, työntekijöiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen ja oman työn kehittäminen. Hankkeessa testataan osallistavia menetelmiä sekä itseohjautuvuuden ja tiimioppimisen eri muotoja yhteistoiminnallisesti eri yritysten kesken. Hanketta toteuttaa Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja hankkeen toiminta-aika on 1.8.2018 – 31.12.2020. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.

Tutustu hankkeen toteutukseen katsomalla hankevideo tästä

Osallistujaorganisaatiot